Nieuws

Kwaliteit compost verder verhoogd

Groen & Grondcombinatie heeft een nieuwe, extra bewerkingsslag toegevoegd aan haar composteerproces op locatie De Liede in Vijfhuizen. We zijn hierdoor nu nog beter in staat kleinere stukken houten en puin te scheiden tijdens het proces.

Door gebruik van extra zeven en een waterbak, wordt het lichte en zware materiaal optimaal verwijderd. Het hout en puin dat wordt gescheiden kan vervolgens weer worden hergebruikt. De houtfractie wordt gerecycled via de biomassa industrie en het puin gaat naar een puinbreker.

Op deze manier verhogen we de kwaliteit van onze compost én worden stromen zoals hout en puin opnieuw gebruikt als secundaire bouwstof.

IMG-20190319-WA0005_1553601393675